Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro/
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 

Descriere Master


Studierea unui Master în Dezvoltare Regionala, între oportunitate si necesitate

În contextul unor noi geografii sociale si economice europene si globale, noi perspective europene si nationale se deschid catre spatiul referential al regiunii, necesitând o întelegere mai profunda a politicilor de dezvoltare regionala si de politica europeana de coeziune, întelegere bazata pe analiza stiintifica a cadrelor legale si a conditiilor sociale, politice, economice si culturale. Actualitatea unui astfel de demers este prezenta si în coordonata marcata de initiativele de redefinire administrativ-teritoriala a României - implementarea unor politici de dezvoltare regionala ce vizeaza reducerea disparitatilor dintre diferitele regiuni ale tarii, însa si dintre România si celelalte state membre, presupune atât formarea de specialisti în domeniul politicilor regionale, cât si o instruire deosebita în managementul fondurilor comunitare. Dezvoltarea viitoare a politicilor regionale europene si nationale, în depasirea competitiei dintre obiectivelor urmarite de acestea, depinde de relatia dintre tematica obiectivelor politicilor, instrumentele politicilor si responsabilitatile incluse în respectivele politici, în sensul sporirii motivatiei de a genera o arhitectura a cooperarii regionale, prin mobilizarea resurselor, reducerea costurilor de tranzactionare, asigurarea stabilitatii prin mecanisme de integrare, formularea de strategii regionale si cresterea capacitatii institutionale regionale (prin asistenta tehnica, diseminare a cunostintelor).

Impactul remodelarilor geografice (teritoriale), fapt ce ne obliga sa fim pregatiti pentru un proces cu consecinte majore la nivel global.
Globalizarea implica procese complexe care internationalizeaza politica domestica – dar în acelasi timp modeleaza politica externa în functie de presiunile interne în crestere, ceea ce se reflecta în faptul ca statele se adapteaza si îsi partajeaza suveranitatea cu institutii regionale si globale, trebuind, în acelasi timp, sa-si deschida economiile catre dimensiunea regionala, relocând atât procese de dezvoltare, cât si politici publice catre nivelul regional.
 
 

 

Metode de predare

Corp profesoral format din tineri care au studiat la marile universitati europene, profesori de la Universitati de prestigiu din Europa, experti de la institutii europene! Program de predare- invatare flexibil, platforma online, program de practica nationala si internationala! Utilizarea metodelor moderne de predare prin utilizarea TIC (Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor), programe de predare online precum Moodle sau BigGYAN.

 

Obiective generale ale Masterului în Dezvoltare Regionala

 

Obiective specifice


Prin intermediul unei abordari inter-disciplinare, istorica, politica, sociala, economica si culturala asupra dimensionalitatii spatiului si teritoriului dezvoltarii, absolventii acestui curs de Master vor putea dobândi cunostinte teoretice si aplicate privind tematica si problematica guvernantei regionale, a dezvoltarii social-economico-politice, precum si a  planificarii strategice participative, ceea ce le va permite sa lucreze (în cazul în care nu sunt deja angajati si aduc astfel un nou tip de expertiza în domeniul ocupational), în administratia centrala, organizatii regionale, consultanta privata, sau sa identifice, în decursul unor practici de cercetare, lobby, analiza de politici publice, sau prin activitati de tip PR, o rampa de lansare pentru aprofundarea unor teme inedite si de mare perspectiva la nivel doctoral, de referentialitate stiintifica pentru cele cinci niveluri de cercetare specifice, local, regional, national, european si global.